บริษัทในเครือ

การกำหนดอายุการใช้งาน หมายความว่าลูกค้าสัมพันธ์ลูกค้า / พันธมิตรแต่ละรายไม่มีวันหมดอายุ

การบัญชีรายเดือน หมายความว่ายอดคงเหลือของแต่ละพันธมิตรจะถูกคำนวณและจ่ายออกเป็นรายเดือน

ตัวอย่าง #1 ของ รายได้พันธมิตร

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้ต่อเดือนของพันธมิตร

ต้องทำการขายดังต่อไปนี้:

=

1 ลูกค้าวีไอพี

การรักษาสเต็มเซลล์

/  ทุก 2 เดือน

หรือ

2 ลูกค้าเฉลี่ย 

/สัปดาห์

ตัวอย่าง #2 ของ รายได้พันธมิตร

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้ต่อเดือนของพันธมิตร

ต้องทำการขายดังต่อไปนี้:

=

2 ลูกค้าวีไอพี

การรักษาสเต็มเซลล์

/เดือน

มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์